İnebolu'nun Gizli Cenneti...

Derneğimiz Hakkında

Birlik ve beraberliğe son derece önem veren köylülerimiz, son yıllarda İstanbul’a verdiği yoğun göç nedeniyle bu beraberliği koruyarak büyükşehirde de devam ettirebilmek için, çağın ve teknolojik gelişmelere uygun olarak 2004 yılında Üçlüce Köyü Derneği’ni kurmuştur. Kurulduğu günden bugüne yükselerek hızla amacına uygun faaliyetleri birer birer gerçekleştirmiş, oluşturduğu güçlü kurumsal yapısı ve etkin iletişim ağı ve çalışmalarıyla hemşerilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine anında cevap verebilir seviyeye ulaşmıştır.

Derneğin Amacı

  1. Dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği tesis etmek,
  2. Üçlüce Köyü’nün ihtiyacı olan köy evi, bayram yeri vb. binaları inşa etmek, onarmak, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,
  3. Üçlüce Köyü’nün adet, örf ve geleneklerinin yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
  4. Üçlüce Köyü’nde geleneksel olarak dini bayramlarda düzenlenen bayram merasimlerinin yapılmasına yardımcı olmak,
  5. Dernek üyelerine ve birinci derece yakınlarına burs ve eğitim yardımı yapmak,
  6. Dernek üyelerinden ihtiyaç sahibi olanlara sağlık, yiyecek, giyecek, yakacak vb. acil zaruri ihtiyaç maddelerini karşılamak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
  7. Üyeler arasında iletişimi sağlamak, sosyal kültürel faaliyetlerin bilgisini zamanından önce üyelere ulaştırmak katılmalarını teşvik etmek amacı ile kurulmuştur.